Återinventering av grönfläckig padda (Bufo viridis) på Gotland 2009

Om publikationen

Löpnummer:
2010:9
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1653-7041
Publiceringsår:
2010
Sidantal:
47
Publikationstyp:
Rapport

År 2009 var fjärde året i rad som grönfläckig padda återinventerades vid Kättelviken på södra Gotland. Utsättning av arten under åren 1995-2008, hade fram till i år inte resulterat i någon verifierad föryngring, men i år var det dags.
 
Under inventeringen år 2009 verifierades föryngring av grönfläckig padda, baserat på en extern fotogranskning (Christer Larsson och Mats Wirén) av nyligen metamorfoserade individer, som påträffades vid det undersökta området den 1 juli. Resultatet av inventeringen var också att en tidigare aldrig påträffad grönfläckig padda, kallad individ nr 40, påträffades två gånger med 48 dagars mellanrum (den 19 maj samt den 6 juli). Den hittades bägge gångerna på exakt samma plats när den korsade genomfartsvägen, den första gången i riktning ut mot havet och den senare gången var den på väg upp mot Husrygg igen.
 
Årets glädjande och positiva resultat kan anses motivera vidare uppföljning och eventuellt för arten ytterligare befrämjande åtgärder i området.

Kontakt