Återinventering av groddjur på Gotland 2014

Om publikationen

Löpnummer: 2015:17

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1653-7041

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 26

Publikationstyp: Rapport

Under våren 2014 inventerades groddjuren på Gotland inom ramen för miljöövervakning. Öns groddjursfauna utgörs av de tre arterna åkergroda, vanlig padda och mindre vattensalamander. Under inventeringen besöktes 45 stycken lokaler som tidigare inventerats år 2002. Den art som påträffades på flest antal lokaler var åkergroda. Arten var dock den som minskat mest i antal individer mot år 2002. Mindre vattensalamander var arten som ökat mest. Vanlig padda påträffades på minst antal lokaler men hade dock ökat i antal på många av lokalerna mot år 2002. Resultatet av inventeringen kan ha påverkats av faktorer som temperatur och närvaro av andra leklokaler.

Kontakt