Årsredovisning 2020 Länsstyrelsen i Gotlands län

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
106-343-21
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2021
Sidantal:
142
Publikationstyp:
Annan
Framsidan på årsredovisningen med bilder på en blomma med ett bi, en traktor på en åker, coronavirus, ett barn som hoppar i en vattenpöl, en militärklädd man och en kvinna som studerar en karta och en kvinna som promenerar på en spång i naturen.

När länsstyrelsen sammanfattar verksamhetsåret 2020 kan man konstatera att det varit ett händelserikt år som präglats av arbetet med covid-19. Länsstyrelsens stab har varit aktiverad under större delen av året och har hanterat ett stort antal regeringsuppdrag. Länsstyrelsen har en nyckelfunktion i arbetet med att samordna arbetet med att minska smittspridningen.

Men året har inte enbart bestått av pandemirelaterade uppdrag. Under 2020 har länsstyrelsen även genomfört en rad aktiviteter vilka också speglar länsstyrelsens uppdrag i samhället.

Kontakt