Stöd till bostäder

Ska du bygga eller renovera bostäder? Du kan få stöd för vissa typer av bostäder och för bostäder i speciella områden.

Länsstyrelsen handlägger och beslutar om olika typer av stöd för dig som vill bygga nya bostäder eller renovera bostäder i vissa bostadsområden.

Renovering och energieffektivisering i vissa bostadsområden

Stödet för att renovera och energieffektivisera bostäder i vissa områden består av två delar. En del av stödet går till en hyresrabatt för hyresgästerna som administreras av fastighetsägaren och en del går till fastighetsägaren direkt. Ansökan måste gälla båda delarna.

Renoveringsåtgärderna får inte ha påbörjats innan ansökan har kommit in till Länsstyrelsen.

Ansökan om stöd ska för Gotlands län skickas till Länsstyrelsen i Stockholms län. Länsstyrelsen i Stockholms län ansvarar för handläggning och beslutar om stöd.

Information och ansökningsblanketter på Boverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bostäder för äldre personer

Om du ska bygga eller bygga om bostäderför äldre personer kan du få stöd som täcker en del av byggkostnaden. Stödet gäller både särskilda boendeformer för äldre och hyresbostäder för äldre på den ordinarie bostadsmarknaden.

Ansökan om stöd ska ha kommit in till Länsstyrelsen inom sex månader från det att byggnadsprojektet påbörjats.

Ansökan om stöd ska för Gotlands län skickas till Länsstyrelsen i Stockholms län. Länsstyrelsen i Stockholms län ansvarar för handläggning och beslutar om stöd.

Information och ansökningsblanketter på Boverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hyresbostäder och bostäder för studerande

Stödet omfattar hyresbostäder och kooperativa hyresrätter i områden med befolkningstillväxt och bostadsbrist. Stödet gäller också bostäder av viss typ som det finns brist på i en kommun. Stöd till bostäder för studerande lämnas till bostäder i eller i anslutning till kommuner där det finns universitet, högskola, annan eftergymnasial utbildning eller folkhögskola.

Stödet gäller för bostäder som påbörjats mellen den 25 mars 2015 och 28 februari 2017.

Ansökan om stöd ska för Gotlands län skickas till Länsstyrelsen i Stockholms län. Länsstyrelsen i Stockholms län ansvarar för handläggning och beslutar om stöd.

Information och ansökningsblanketter på Boverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skicka ansökan

Posta din ansökan till:

Länsstyrelsen Stockholm
Enheten för samhällsplanering
Box 22067
104 22 Stockholm

Kontakt