Friluftsliv

Länet ska ha ett rikt friluftsliv och naturen ska vara tillgänglig för alla. För att utveckla friluftslivet behöver vi arbeta tillsammans mot samma mål.

Friluftslivet ger oss hälsa, naturförståelse och regional utveckling. Det är några av utgångspunkterna för Sveriges tio nationella mål för friluftsliv. Målen ska uppnås till år 2020.

Vem ansvarar för arbetet?

Naturvårdsverket står för nationell samordning och på regional nivå har Länsstyrelserna en samordnande och vägledande roll. Men det är stat och kommun som tillsammans förvaltar förutsättningarna för friluftslivet genom till exempel uppbyggnad och underhåll av infrastruktur, vägar, anläggningar och genom att skydda friluftsområden som naturreservat. Samverkan mellan stat, kommuner, föreningar och markägare ger möjligheter till åtgärder lokalt som tar oss närmare friluftsmålen.

Gotlands nätverk för friluftsliv

Det finns ett nätverk för friluftsliv på Gotland som består av aktörer från både myndigheter, ideella sektorn, naturturismföretag med flera. Vi planerar att hålla en friluftsdialog varje år som tar upp aktuella frågor inom friluftslivet. Är du intresserad att vara med så ta kontakt med Länsstyrelsens friluftssamordnare.

Aktuella bidrag och projekt

LONA

Kommuner - ensamma eller tillsammans med lokala aktörer kan söka stöd för lokala naturvårdsinsatser (LONA-bidrag) för att delfinansiera olika naturvårdsprojekt. Bidraget kan användas till projekt som främjar friluftslivet.

Landsbygdsprogrammet

Inom Landsbygdsprogrammet kan företag, föreningar, organisationer, myndigheter och Region Gotland söka investeringsstöd för bland annat leder för vandring, cykling eller kanot.

Leader Gute

Det går även att söka medel för en mängd olika typer av friluftsprojekt hos Leader Gute. Mer information finns på Leader Gutes hemsida.

Kontakt

Mattias Vejlens

Friluftssamordnare