Energieffektivisering

Vill du spara energi i ditt företag? Du kan få råd och hjälp i det arbetet genom den befintliga miljötillsynen, och det finns även möjlighet att delta i ett regionalt nätverk för energieffektivisering. Fastighetsägare kan ansöka om stöd för energieffektivisering i vissa bostadsområden.

Länsstyrelsen arbetar med energieffektivisering i många delar av verksamheten. Nedan beskrivs några specifika kunskapsstöd och ekonomiska stöd för energieffektivisering som vi erbjuder.

Incitament för energieffektivisering

Har du ett litet eller medelstort företag, och vill veta hur du kan spara energi på ett enkelt sätt? Länsstyrelsen och Energimyndigheten driver sedan 2016 projektet ”Incitament för energieffektivisering”.

Projektet går ut på att Länsstyrelsens och kommunernas tillsynspersonal får utbildning inom energifrågor. Från 2018 kan du få hjälp av dem i arbetet med energieffektivisering i ditt företag. Detta sker i samband med den redan befintliga miljötillsynen, och är kostnadsfritt.

Incitament för energieffektivisering på Energimyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Metodstöd

Inom projektet har olika hjälpmedel tagits fram för dig som vill energieffektivisera ditt företag. De kallas metodstöd. Med metodstöden kan du bland annat få hjälp med:

  • hur du arbetar strukturerat med energi i företaget
  • vilka lagar och regler som gäller
  • konkreta förslag på energieffektiva åtgärder
  • hur du räknar på lönsamhet
  • hur du prioriterar dina åtgärder.

Nätverk för energieffektivisering

Vill du delta i ett regionalt nätverk för energieffektivisering? Alla små och medelstora företag med en energiförbrukning på minst 1 GWh per år är välkomna att gå med. I nätverket kan du lära dig mer om energi och hur du kan minska energianvändningen i ditt företag.

Nätverk för energieffektivisering på Energimyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Länsstyrelsen och Energimyndigheten driver sedan 2016 projektet ”Incitament för energieffektivisering”. Projektet går ut på att Länsstyrelsens och Region Gotlands tillsynspersonal får utbildning inom energifrågor för att sedan kunna vägleda små och medelstora företag om hur man kan spara energi på ett enkelt sätt. 

Inom projektet har olika metodstöd tagits fram hur man kan energieffektivisera företag:

  • strukturerat arbete med energi i företag
  • vilka lagar och regler som gäller
  • konkreta förslag på energieffektiva åtgärder
  • beräkning av lönsamhet
  • prioritering av åtgärder

Mer material och information finns att läsa på Energimyndighetens hemsida:

Incitament för energieffektivisering på Energimyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Transporter är en avgörande del av dagens samhälle och effektivisering av sektorn har en stor roll att spela i arbetet för att nå Sveriges energi- och klimatpolitiska mål. På Gotland har en förstudie utförts för att utreda möjligheter för energieffektivisering och energiomställning inom transportföretag. Förstudien har visat att det finns ett stort intresse för frågan samtidigt som transportföretagen är beroende av efterfrågan av hållbarare transporter från kunder genom upphandling och andra avtal.

Förstudie: Energieffektiva transportföretagPDF

Kontakt