Kärnenergiberedskap

Länsstyrelsen ansvarar för räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen eller hot om sådant utsläpp från en kärnteknisk anläggning. Det kallas statlig räddningstjänst. Det är även Länsstyrelsen som ansvarar för sanering av miljön efter en kärnteknisk olycka.

Länsstyrelsens viktigaste uppgift vid en kärnteknisk olycka är att skydda människor, djur och miljö mot strålning. Därför finns en övergripande regional krisledningsplan som beskriver hanteringen av en kärnteknisk olycka. Till krisledningsplanen för Gotlands län hör även en saneringsplan.

Länsstyrelsen utövar geografiskt områdesansvar för Gotlands län. Områdesansvaret innebär att Länsstyrelsen under en kris samordnar verksamheten mellan Region Gotland, regionala myndigheter och andra viktiga samhällsaktörer. Samordning av information till allmänheten är också en del av det geografiska områdesansvaret.

För att hantera en kärnteknisk olycka har respektive kärnkraftslän – Halland, Kalmar och Uppsala – en beredskapsorganisation som övar och får utbildning löpande. En regional kärnkraftsövning som roterar mellan dessa län arrangeras vartannat år.

Kontakt

Länsstyrelsen i Gotlands län