Vigselförrättare

Länsstyrelsen utser borgerliga vigselförrättare i länets kommuner.

Länsstyrelsen utser det antal vigselförrättare som det finns behov av i länets kommuner. Oftast utser vi vigselförrättare när vi fått in förslag från kommunen.

Vill du bli vigselförrättare?

Länsstyrelsen prövar om du har de kunskaper och kvalifikationer som behövs för att bli vigselförrättare. Behörigheten som vigselförrättare gäller inom hela Sverige. Länsstyrelsen kan utse vigselförrättare för ett enstaka tillfälle, vid särskilda omständigheter.

En vigselförrättare behöver ha kunskap om:

  • tillämplig lagstiftning
  • hur en vigsel ska gå till
  • hindersprövning
  • de dokument som ska upprättas och skickas in efter vigseln.

Ersättning till vigselförrättare

Det är ett hedersuppdrag att vara borgerlig vigselförrättare. Som vigselförrättare har du ingen rätt att ta ut en avgift från brudparet. Du ersätts av länsstyrelsen med 110 kr för en vigsel och sedan ytterligare 30 kr per vigsel för fler vigslar samma dag.

Reseersättning för vigselförrättare

Länsstyrelsen betalar inte ut någon reseersättning. Men som vigselförrättare kan du begära ersättning av brudparet om de vill att vigseln ska hållas på en annan plats än den som kommunen erbjuder. Du får inte ta ut en högre ersättning från paret än de faktiska resekostnaderna.

Intresserad?

Gotlands län behöver fler vigselförrättare och ser gärna att du kontaktar oss om du vill bli vigselförrättare på Gotland. Du bör vara bosatt på Gotland och kunna ta vigslar året om.

Länsstyrelsen är mycket restriktiv med att utse vigselförrättare för enstaka tillfällen. Det krävs särskilda skäl för att göra detta. Lagstiftaren har varit mycket tydlig med att det inte är önskvärt att personer utför enstaka vigslar.

Vill ni viga er?

Du kan beställa tid för borgerlig vigsel genom att ringa vigselförrättaren direkt.

En borgerlig vigsel ska vara gratis för brudparet. Vigselförrättaren kan begära reseersättning för faktiska reskostnader från brudparet.

Bauer Annamaria, annamaria.bauer@gmail.com, tel. 070-071 33 99

Bodström Thomas, thomas.bodstrom@advbyra.se, tel. 08-545 275 70

Eriksson Jan-Erik, jan-erik.eriksson.jk@telia.com, tel. 073-961 06 93

Gustafsson Lena, lena.gu@live.se, tel. 073-046 91 75

Hammarhjelm Ulla, Pilängsgatan 11, 621 55 Visby,
tel. 0498-21 93 33/ 073-805 94 03

Jakobsson Sune, sune@comhem.se, tel. 0498-28 47 95/073-771 53 31

Jansson Björn, bjorncjansson@icloud.com, tel. 070-44 77 833

Klintbom Hans, hans.klintbom@gmail.com, tel. 070-447 67 60

Ljung Lars, Rute Hamnbacken 45, 624 58 Lärbro

Mellqvist Mikael, mikael.mellqvist@dom.se, tel. 070-555 92 87

Nylund Birgitta, birgitta.nylund@telia.com, Endreväg 36, 621 43 Visby

Ronsten Hejdenberg Barbro, ronsten11@gmail.com,
tel. 070-326 80 42

Schelin Seidegård Cecilia, cecilia.schelin.seidegard@lansstyrelsen.se

Sippmanne Linda, linda.sippmanne@gotland.se, tel. 070-330 74 77

Wahlberg Lena, lena.wahlberg@gotland.se, tel. 073-710 74 41

Wallerstedt Helene, larsina1955@gmail.com tel. 072-585 05 55

Kontakt

Länsstyrelsen i Gotlands län