Överförmyndare

Tillsyn av överförmyndare samordnas vid sju länsstyrelser. Länsstyrelsen Stockholm ansvarar för tillsyn av överförmyndare i Gotlands län.

Länsstyrelsen har inte tillsyn över förmyndare, goda män och förvaltare. Om du har synpunkter på en förmyndare, god man eller förvaltare ska du vända dig till överförmyndaren i kommunen.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm