Krisberedskap

Vid en större samhällsstörning behöver alla hjälpas åt. Länsstyrelsens roll är att hålla ihop samarbetet i länet. Du som privatperson har ett eget ansvar att inledningsvis kunna klara dig själv för att de mest utsatta ska få den hjälp de behöver.

Vid en större samhällsstörning är det många människor som behöver hjälp. I första hand behöver samhällets resurser användas för att hjälpa de mest utsatta till exempel äldre och sjuka. Det innebär att du inledningsvis behöver kunna klara dig själv, för att de mest utsatta får den hjälp de behöver.

Det egna ansvaret vid en samhällsstörning

Samhällets krisberedskap bygger på att alla tar ett ansvar. Det egna personliga ansvaret innebär att du i händelse av en kris ska vara förberedd. Du ska kunna hantera en svår situation och de omedelbara behov som kan uppstå på egen hand, utan stöd från myndigheter.

Att kunna klara sig utan el och vatten är ingen lätt situation. Men de flesta av oss klarar det under en period om vi tänker efter före. Därför är det bra om du redan nu förbereder dig för att klara en samhällsstörning.

Packa en krislåda

De flesta av oss har en brandvarnare hemma och många har även brandsläckare, utifall det skulle börja brinna. Men hur väl förberedd är du om det sker något oförutsett i samhället? Vid en samhällsstörning måste samhällets resurser först gå till de mest utsatta. Därför kommer de allra flesta att behöva klara sig själva en tid.

Se därför till att du och dina nära klarar vardagen även om samhället inte fungerar som ni är vana vid. Det viktigaste är att ha dricksvatten, mat och värme, och att kunna ta emot viktig information.

Samla gärna ihop det nödvändigaste och förvara på ett och samma ställe – så att du är förberedd när väl en samhällsstörning sker. En "krislåda" kan till exempel innehålla:

 • Mediciner
 • Förbandslåda
 • Tvättlappar
 • Filtar
 • Sovsäckar
 • Varma kläder
 • Torrvaror
 • Konserver
 • Vattendunkar
 • Friluftskök
 • Batteriradio
 • Ficklampor
 • Stearin- och värmeljus
 • Tändstickor och tändare
 • Brandsläckare
 • Viktiga nummer
 • Kontanter

För privatpersoner finns flera bra och konkreta tips på webbplatsen dinsakerhet.selänk till annan webbplats.

 

Den 28 maj drar MSB:s årliga kampanj Krisberedskapsveckan igång över hela landet. I samband med det skickar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ut broschyren "Om krisen eller kriget kommer" till alla hushåll i Sverige.

Syftet med Krisberedskapsveckan är att öka kunskapen om hur vi människor påverkas av och kan förbereda oss för samhällskriser och höjd beredskap, ytterst krig. Kampanjen vänder sig främst till dig som privatperson och är tänkt att väcka frågor om hur du kan lösa vardagen vid en samhällskris. Har du den hemberedskap som behövs?

– Det är viktigt att jag som privatperson funderar över hur jag och mina nära hanterar grundläggande behov som mat, vatten och värme om vardagen plötsligt vänds uppochner, säger Simon Härenstam, kris- och beredskapshandläggare på Länsstyrelsen.

Det finns inget specifikt hot som gör att MSB genomför krisberedskapsveckan just nu, men det är viktigt att vi alla är förberedda om exempelvis el, vatten och värme inte längre fungerar som vi är vana vid.

Om krisen eller kriget kommer

Den 29 och 30 maj skickar MSB ut broschyren "Om krisen eller kriget kommer" till alla Sveriges hushåll. Tyngdpunkten i broschyren ligger på hur människor kan förbereda sig för att kunna se till sina grundläggande behov när viktiga funktioner i samhället inte är igång som vanligt. Informationen ger också grunderna för Sveriges krisberedskap och totalförsvar.

Ladda ner broschyren Om krisen eller kriget kommer (www.msb.se)länk till annan webbplats

Tillsammans för ett starkare Gotland

Länsstyrelsen har en central roll när det gäller bland annat krisberedskap och vi samarbetar med många olika aktörer både på lokal och nationell nivå för att utveckla och förstärka det gotländska samhället.

Länsstyrelsen, Region Gotland och Försvarsmakten arbetar tillsammans för att Gotland ska bli ännu bättre på att hantera samhällskriser. Men vi har alla som medborgare ett stort ansvar att vara förberedda om samhället vänds uppochner.

Frågor och kontakt

Mer information om krisberedskap och broschyren Om krisen eller kriget kommer hittar du på www.dinsäkerhet.selänk till annan webbplats  

www.krisinformation.selänk till annan webbplats hittar du samlad information från Sveriges myndigheter vid kriser.

Kontaktcentrum svarar på frågor 

Under perioden 21 maj till 29 juni svarar MSB:s kontaktcentrumlänk till annan webbplats på frågor om beredskap inför kris och krig. Du kan ställa din fråga via chatt, e-post eller sociala medier. Det går också att ringa.

Kontaktcentrum är öppet måndag–fredag under perioden
21 maj–29 juni.
21 maj: kl. 9.00–18.30
22 maj–1 juni: kl. 8.30–18.30
4 juni–29 juni: kl. 8.30–16.30

Telefon: 0771-25 22 00
E-post: kontaktcentrum@msb.se
dinsäkerhet.se på Facebook, Twitter och Instagram

Kontakt Länsstyrelsen i Gotlands län

Simon Härenstam, Enheten för social hållbarhet och beredskap
Tfn: 010–223 93 81
E-post: simon.harenstam@lansstyrelsen.se

Kontakt Region Gotland

Christer Stoltz
Tfn: 0498–26 32 46
E-post: christer.stoltz@gotland.se

 

En kort film om broschyren "Om krisen eller kriget kommer" och vikten av att både läsa den och behålla den!

Länsstyrelsens roll vid en samhällsstörning

Vid en större samhällsstörning håller Länsstyrelsen ihop arbetet i länet. De berörda aktörerna, som till exempel kommunerna, räddningstjänst, sjukvården och polisen, delar information och lägesbild med syftet att koordinera åtgärder.

Under en samhällsstörning samordnar Länsstyrelsen kommunikationen i länet så att kommuner, sjukvård, polisen med flera ger relevant och riktig information till allmänhet och media.

Länsstyrelsen arbetar också med förebyggande åtgärder som behöver vidtas för att förhindra att en samhällsstörning uppstår, eller för att begränsa skadeverkningarna samt återföring av erfarenheter efter en samhällsstörning.

Kontakt

Länsstyrelsen i Gotlands län - Krisberedskap