Yngelinventering av grunda havsvikar i Gotlands län 2022

Under sommaren 2022 genomföres en inventering av fiskyngel i tio vikar och kustområden på Gotland. Kustvattnen på Gotland är överlag tämligen tomma på yngel av vårlekande fiskarter. Resultaten är dock att betrakta som positiva, sett till tidigare års undersökningar. Även i år påträffades abborryngel i Bogeviken, men abborre påträffades också i sex av de andra tio lokalerna. Gädda påträffades bara i en vik, Vägumeviken. Där var tätheten av årsyngel av gädda relativt hög. Baserat på resultaten av tre års yngelinventeringar så framträder Bogeviken som en extremt viktigt rekryteringslokal för abborre på Gotland.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2023
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Fiske
  • Miljö
  • Så mår miljön
  • Vatten

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=119&context=30

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss