Miljöteknisk undersökning: Fardume träsk

WSP Sverige AB (WSP) har på uppdrag av Länsstyrelsen Gotlands län genomfört en undersökning och en enkel riskbedömning i vattenförekomsten Fardume träsk på norra Gotland. Sediment och ytvatten har tidigare provtagits invid den nedlagda deponin i den nordöstra delen av Fardume träsk. Resultaten har visat att förhöjda metallhalter förekommer i både sediment och ytvatten. Då resultaten från tidigare undersökningar visar att det finns risk för negativ påverkan samt risk för att vattenförekomsten Fardume träsk ej uppnår god kemisk status önskar Länsstyrelsen Gotlands län att en kompletterande undersökning och en enkel riskbedömning utförs avseende sediment och ytvatten.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2023
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Miljö
  • Så mår miljön
  • Vatten

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=132&context=30

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss