Arkeologiskt handlingsprogram: Strategisk plan för perioden 2023-2026

Med ett handlingsprogram skapas förutsättningar för Länsstyrelsen att arbeta mer strukturerat och strategiskt med olika frågor och mål kopplat till arkeologin. Det kan till exempel handla om att fördjupa dialogen med de arkeologiska undersökarna i olika frågor, fördjupa tillsynen utifrån regelverken för uppdragsarkeologin eller att i högre grad integrera nationella mål och tvärperspektiv inom ramen för Länsstyrelsens övergripande myndighetsuppdrag. Riksantikvarieämbetet har genom allmänna råd till uppdragsarkeologin (KRFS 2017:1) meddelat att Länsstyrelserna bör ha ett arkeologiskt handlingsprogram eller en strategi för uppdragsarkeologin i länet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2023
Publikationstyp:
Strategi

Ämnen:

  • Arkeologi
  • Fornlämningar
  • Kulturmiljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=121&context=30

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss