Totalförsvar för ett starkare Gotland - Slutrapport för regeringens uppdrag till Försvarsmakten och Länsstyrelsen i Gotlands län

Efter drygt fyra år av gemensamt utvecklingsarbete tillsammans med aktörer från såväl central, regional och lokal nivå är det nu dags att slutrapportera det särskilda regeringsuppdraget till Försvarsmakten och Länsstyrelsen i Gotlands län om samverkan och organisation av totalförsvaret. Bakgrunden finns i återtagandet av Sveriges förmågor i höjd beredskap och ytterst krig samt Försvarsberedningens rapport Motståndskraft. En del i återtagandet av den strategiska försvarsförmågan på Gotland är också Regeringens beslut om återinrättande av Gotlands regemente P18.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Krisberedskap

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=80&context=30

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss