Totalförsvar för ett starkare Gotland - Bilaga 9: Finansiella tjänster, delrapport 2

Arbetet inom delprojektet finansiella tjänster har under 2019 inkluderat en spelsimulerad forskningsledd övning, samverkan mellan olika myndigheter och näringsliv, samt analysarbete. Då delprojektet under 2020 ska summeras och slutrapporteras framstod det som lämpligt att återigen träffa och samverka med aktörer från näringslivet, myndigheter och Region Gotland. Denna gång i form av en workshop där försvarsmakten och länsstyrelsen inhämtar ytterligare underlag till lägesbild och restlista. Följande delrapport är baserad på resultatet av den workshopen.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Krisberedskap

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=32&context=30

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss