Totalförsvar för ett starkare Gotland - Bilaga 25: Utmärkning av kulturegendom och undanförsel av kulturföremål

Enligt 1954 års Haagkonvention om skydd för kulturegendom i händelse av väpnad konflikt, ska anslutna länder, under fredstid, vidta de förberedelser som krävs för att skydda landets kulturegendom. På nationell nivå regleras utmärkning av § 25 i totalförsvarets folkrättsförordning (1990:12) kulturegendom av totalförsvarets folkrättsförordning. Skyddet för kulturföremål i väpnad konflikt regleras i lagen (1992:1402) om undanförsel och förstöring med tillhörande förordning (1993:243) om undanförsel och förstöring. Projektet har fokuserat på att försöka tolka länsstyrelsens uppdrag och ansvar utifrån befintlig lagstiftning.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Krisberedskap

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=62&context=30

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss