Totalförsvar för ett starkare Gotland - Bilaga 14: Inriktning av intern beredskapsplanering för Länsstyrelsen i Gotlands län

Länsstyrelsen har samordningsansvar i såväl kris, höjd beredskap som i krig. Under de senaste 15 åren har fokus legat på att utveckla myndighetens krisledningssystem. I de två senaste försvarsbesluten har uppdraget att också utveckla krigsorganisationen tydliggjorts. Inledningsvis kom utvecklingsarbetet av krisledning respektive krigsorganisation att löpa längs två olika spår. Med tiden har de närmat sig varandra och nu formuleras en första version av en samlad Inriktning av beredskapsplanering för Länsstyrelsen i Gotlands län.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Krisberedskap

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=40&context=30

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 VISBY

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss