Häckande fåglar på Stora Karlsö 2021

Fågelbeståndet på Stora Karlsö har nu följts på liknande sätt snart i 40 år. Glädjande med årets resultat är att många av arterna ökar på ön. Bäst går det för alkor men också samtliga andfåglar håller ställningarna eller ökar. Stor ökning ses även hos vissa tättingar och skogsduva. Flera arter visar ingen tydlig trend över senaste decennier och endast ett tiotal arter har minskat tydligt. Bland arter som det går bra för finns det flera exempel där Stora Karlsö avviker från den större trenden i Sverige och i våra närområden. Fåglarna som häckar på Stora Karlsö spenderar delar av året på olika platser från Östersjön till övriga Europa, Asien och Afrika. Detta gör att orsakerna till utvecklingen på ön kan spegla förändringar på en stor geografisk yta.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=94&context=30

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss