Videoundersökning och marin habitatkartering runt Karlsöarna 2019

Medins Havs och Vattenkonsulter har utfört en marin videoundersökning med habitatklassificering kring Stora och Lilla Karlsö vid Gotlands västkust sommaren 2019. Syftet var att öka kunskaperna om områdets Natura 2000-naturtyper för att bättre kunna bedöma bevarandestatus och underlätta åtgärder för en god miljöstatus i enlighet med EU:s habitatdirektiv. Totalt filmades 120 videotranseker mellan 1 och 60 m djup inom de avgränsade Natura 2000-områdena. Filmerna analyserades med ”visuella metoder” för yttäckning av alger, växter, djur och bottentyp samt inräkning av kvalitativa observationer.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2020
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Miljö
  • Vatten

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=12&context=30

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss