Undersökning av fiskbeståndet i Ajketräsk 2020

Ajkesträsk på Fårö har tidigare provfiskats 1981 och 1999. Sedan 2014 finns en koloni med häckande mellanskarv i sjön. Länsstyrelsen har konstaterat förändringar i vattenkvaliteten och önskade därför förnyad undersökning av fiskebeståndet. Det är stora likheter i resultatet av årets provfiske och 1999 års fiske men större skillnader mellan dessa och 1981 års fiske. Abborre dominerar fångsterna alla år men skillnaderna mellan mört och sarv är avsevärt större 1999 och 2020 än 1981. Mört minskade mellan 1981 och 1999 men har ökat sedan 1999. Sarv ökade mellan 1981 och 1999 men var likartat, oförändrat, 2020. Medelvikterna hos abborre minskade till cirka 30% 1981 till 1999 och har bara ökat något till 2020.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2020
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Fiske

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=I_2020_15&context=30

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 VISBY

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss