Inventering av vattenvegetation i Ajkesträsk, Gotlands län, 2020

Denna rapport har upprättats på uppdrag av Länsstyrelsen i Gotlands län. Syftet med undersökningen var att undersöka förekomst, utbredning och eventuell förändring av makrovegetation i Ajkesträsk. I denna rapport redogörs för bottenvegetationen i träsket och en jämförelse av vattenvegetationen görs med tidigare undersökningar. Referensmaterialet utgörs av endast en undersökning som utfördes 1986. Vegetationen i Ajkesträsk uppvisar stora förändringar jämfört med 1986 då senaste inventeringen gjordes. Bottenvegetationen var 1986 mycket begränsad för att idag vara utbredd i stora delar av sjön. Kransalgerna dominerar bottenvegetationen och utbredningen är mycket stor jämfört med 1986 då kransalger endast förekom i två mindre områden.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2020
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=I_2020_11&context=30

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss