Höga temperaturer i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Analys av åldersstruktur hos almsjuka almar

På uppdrag av Länsstyrelsen i Gotlands län analyserades Skogsstyrelsens inventerings- och provdata från almsjuka almar 2019. Datainsamlingen genomfördes av Skogsstyrelsen i samband med den årliga bekämpningen av almsjukan. Syftet med studien var att 1) uppskatta de sjuka trädens åldersfördelning och 2) att ge rekommendationer för hur åldersstrukturen kan beräknas, bland annat utifrån lättillgängligt inventeringsdata. Åldersstrukturen ska i senare projekt kunna jämföras mellan de sjuka träden och hela almpopulationen på Gotland. Rekommendationerna kan komma att underlätta upplägget av framtida undersökningar av almpopulationen. Åldersstrukturen predikterades med hjälp av statistiska modeller.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2020
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Skogsbruk

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=I_2020_7&context=30

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss