Undersökning av undervattensmiljöer mellan Kappelshamnsviken och Fårösund 2018

På uppdrag av Länsstyrelsen i Gotlands län har Medins Havs- och Vattenkonsulter AB genomfört dropvideokarteringar av havsbottnar på nordvästra Gotland. Uppdraget omfattade undersökningar i havsområdet från Kappelshamnsviken till Lautervik på Fårö samt norra delen av Fårösund. En del av undersökningen var att med dropvideo beskriva förekommande bottentyp samt utbredning och förekomst av växter, alger och djur i 6 delområden. Den andra delen av undersökningen syftade till att bedöma status och uppskatta utbredningen av kärlväxtsamhällen med fokus på ålgräsängar i fyra olika delområden.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2019
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Miljö
  • Natur
  • Så mår miljön
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=I_2019_06&context=30

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss