Tillsammans mot 2030 - En energi- och klimatstrategi för Gotland

Klimatet är en av vår tids största samhällsutmaningar. I omställningen går Sverige före – år 2045 ska vi vara klimatneutrala. På Gotland vill vi aktivt bidra till omställningen genom att som pilotlän för energiomställning visa vägen och våga gå före med utsläppsminskningar och energiomställningar. Genom att lyfta fram en positiv bild av hur det är att leva och verka i en fossilfri och resurseffektiv framtid tror vi att omställningstakten kan öka. Detta är en uppdatering av Gotlands energi- och klimatstrategi samt Gotlands klimat- och energimål 2012–2020 och ersätter därmed dessa dokument.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2019
Publikationstyp:
Strategi

Ämnen:

  • Energi
  • Klimat

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=I_2019__2&context=30

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss