Reglerbara dammluckor i öppna diken på Gotland

I strategidokumentet "Vattnet i odlingslandskapet", utarbetat i samverkan mellan LRF, Länsstyrelsen i Gotlands län samt Region Gotland, identifierades ett antal åtgärder som angelägna att arbeta vidare med. Åtgärderna grupperades inom områdena "Ny markavvattning", "Underhåll av dikningsföretag", "Lagring av ytvatten" samt "Biotopskydd och artskydd". Detta projekt hanterar förslaget ”Inventera vilka dikningsföretag som har tillstånd till dämning i kanaler, om dämmena används och vilka erfarenheterna är” inom åtgärden "Lagring av ytvatten".

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2019
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=I_2019__4&context=30

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 VISBY

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss