Vattenkemiska tillstånd och trender i vattendrag på Gotland 2010-2015 (2017:15)

Länsstyrelsen i Gotlands län genomför inom ramen för det regionala miljöövervaknings-programmet analys av ytvattenprover vid ett antal stationer varje månad. Syftet är att följa påverkan på regionala och lokala utsläppskällor, beskriva tillståndet i vattendragen, följa förändringar i tiden, samt att beskriva belastningen på kustområdena. Under 2010-2014 undersöktes 27 stationer och för 2015 finns mätresultat för 13 stationer. Följande rapport är en sammanställning och utvärdering av denna ytvattenprovtagning. Även äldre mätdata från dessa stationer har tagits med som jämförelsematerial.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2017
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2017_15&context=30

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss