Miljöstatus i grunda havsvikar runt Gotland (2017:13)

Bedömning av ekologisk status utifrån halterna av total-fosfor och total-kväve i augusti 2016 visar att målet om att kustvattnen runt Gotland ska uppnå god status inte är uppfyllt. I öppna vikar där vattenutbytet är stort är statusen i allmänhet tillfredsställande; god till måttlig-god vad gäller såväl fosfor som kväve, medan förhållandena i mer skyddade vikar med mindre vattenutbyte är betydligt sämre. I de mer skyddade vikarna varierar den ekologiska statusen från måttlig-otillfredsställande till dålig med avseende på fosfor, och från måttlig till dålig vad gäller kväve. Generellt gäller att den ekologiska statusen är sämre när bedömningen görs utifrån halterna av fosfor jämfört med halterna av kväve.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2017
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2017_13&context=30

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss