Skyfall och översvämning : Enskilt, kommunalt och statligt ansvar

Översvämning på grund av kraftig nederbörd kan drabba såväl enskilda som samhället i stort. Klimatförändringar innebär bland annat ökad nederbörd, ökade flöden i vattendragen under höst och vinter samt stigande havsnivå. Bor du låglänt nära vatten kan det vara bra att ha beredskap för att lindra konsekvenserna om vattnet börjar stiga.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2016
Publikationstyp:
Broschyr/folder

Nyckelord:

  • Energi
  • Klimat
  • Miljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2016__3&context=30