Utvärdering av elfiskeundersökningar i Gotlands län 2007-2011 (2015:10)

På uppdrag av Länsstyrelsen i Gotlands län har Jönköpings Fiskeribiologi AB genomfört en utvärdering av elfiskena inom det regionala miljöövervakningsprogrammet på Gotland under perioden 2007-2011. Totalt omfattar utvärderingen 73 elfisken genomförda på 21 lokaler fördelat på 16 huvudvattendrag. Utvärderingen avser både programmet som helhet och de enskilda undersökta lokalerna.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2015
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Djur
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2015_10&context=30