Inventering av gulfläckig igelkottspinnare Hyphoraia aulica på Filehajdar 2015

Filehajdar är ett område som i artsammansättningen av fjärilar visar sig ha mycket höga entomolo-giska värden. Enbart i detta område har 43 rödlistade fjärilsarter noterats. Det är dock inte välinven-terat och det finns ytterligare minst 30 rödlistade arter som bedöms kunna finnas i Filehajdar eftersom de påträffats i närliggande Hejnumhällar och Kallgate. Antalet rödlistade arter i Filehajdar bör därför ligga på omkring 70 – 90 arter, kanske fler, vilket ur ett svenskt perspektiv är mycket högt och sannolikt bland de högre i landet som helhet. Den 18 – 19 april 2015 inventerades området efter gulfläckig igelkottspinnare Hyphoraia aulica, en i Sverige mycket sällsynt spinnarfjäril som är rödlistad som starkt hotad (EN) och är knuten till öppna torra marker.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2015
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2015_18&context=30

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss