Vedskalbaggsfaunan 2011 i två ekområden på Gotland

Denna inventering utfördes under år 2011 av Nicklas Jansson, Motala, på uppdrag av och med hjälp av personal från Länsstyrelsen Gotlands län. Syftet med inventeringen var att öka kunskapen om vedskalbaggsfaunan i två områden med ihåliga ekar och att påvisa så många av de, i de undersökta områdena levande, rödlistade vedskalbaggarna och klokryparna som möjligt.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2013
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2013_3&context=30

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 VISBY

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss