Risk för gräsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Jämställdhet i alla län

JÄMSTÄLLDHET I ALLA LÄN – förstudie om en utvecklingssatsning för att stärka länsstyrelsernas arbete med jämställdhetsintegrering i länen. 2013. Redovisning av regeringsuppdrag. Syftet med denna rapport är tvådelat. Dels syftar rapporten till att ge en bild av hur länsstyrelserna arbetar för att verka för att de jämställdhetspolitiska målen får genomslag i länen, vilket redovisas i kapitel två. Dels syftar rapporten också till att identifiera nyckelaktörer för jämställdhetsintegrering i länen, vilket utgör kapitel tre. Rapporten baseras på en enkät besvarad av 20 av de 21 särskilt sakkunniga i jämställdhet vid länsstyrelserna, samt intervjuer med fyra experter inom jämställdhetsintegrering.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2013
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Integration
  • Jämställdhet
  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2013_2013&context=30

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 VISBY

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss