Medel mot våld - om statsbidrag för kvinnofrid på Gotland

Under flera år har regeringen satsat medel för att utveckla insatserna inom områdena mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. I rapporten Medel mot våld kan du läsa Länsstyrelsens utvärdering av statsbidragen på Gotland.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2012
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Folkhälsa
  • Integration
  • Jämställdhet
  • Samhälle
  • Mänskliga rättigheter

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2012_9&context=30