Lekmannarapport. Restaurering av våtmarksområdet Hejnum Kallgate

Under perioden 2006 – 2011 har Länsstyrelsen i Gotlands län med stöd av EU:s LIFE-fond bedrivit ett naturvårdsprojekt inom Hejnum Kallgate, ett område som ingår i EU:s nätverk Natura 2000. Syftet med Natura 2000 är att värna om särskilt värdefull natur. Det övergripande målet med LIFE-projektet har varit att skydda och bevara Hejnum Kallgates unika naturtyper och arter, vilka främst utgörs av naturtyperna rikkärr och skogbevuxna myrar, samt arterna väddnätfjäril (Euphydryas aurinia), och guckusko (Cypripedium calceolus). Marker som planeras ingå i EU:s miljöersättning och därmed fortsatt kommer att betas, har försiktigt röjts på manuell väg. Runt de två större betesfållorna har sammanlagt 20 km permanent stängsel satts upp.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2012
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2012_3&context=30

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss