Hotade vedinsekter på Gotska Sandön 2009

Tre arter skalbaggar inom Åtgärdsprogrammet för skalbaggar på äldre död tallved hittades och deras förekomst kan betecknas som stabil för raggbock och något osäker för skrovlig flatbagge och hårig blombock. Samtliga dessa tre arter och otaliga av de andra hotade arterna knutna till den gamla tallskogen skulle gynnas kraftigt av naturvårdsbränning. Svartoxe är uppgiven från Gotska Sandön på 1940-talet men kunde inte återfinnas i denna inventering. Sexfläckig blombock hittades inte i denna inventering men finns på ön av gnagspår att döma. Det är dock bekymmersamt att finna att en ekstock som fanns i Kapellänget 2007 nu var bortstädad. Likaså var det bekymmersamt att se rester av uppsågade mulmekar i en vedhög i fyrbyn.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2012
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2012_13&context=30

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 VISBY

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss