Biologisk mångfald, klimat och konflikter i skogen

Dåvarande Miljömålsrådet gav 2010 Länsstyrelsen i Gotlands län medel för att genomför ett miljömålsprojekt med fokus på målkonflikter i skogen i samband med uttag av bioenergi. Projektet har genomförts under hösten och koncentrerats kring miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan och Levande skogar och de intressekonflikter som kan uppkomma mellan uppsatta klimatmål och bevarandet av den biologiska mångfalden. Skogen har en viktig roll för många delar av samhället och dess resurser efterfrågas av allt fler. Förutom att erbjuda skogsråvara till industrin ses den även som en självklar källa till naturupplevelser, rekreation och hälsa. När en och samma resurs ska tillgodose flera intressen uppkommer ibland konflikter.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2011
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Lantbruk
  • Landsbygd
  • Natur
  • Skogsbruk
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2011_2&context=30

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss