Inventering av sköldbaggar på krisslor 2009 och 2010 (2011:1)

Under juni och augusti 2009 genomfördes på länsstyrelsens uppdrag en inventering av krisslesköldbaggar på Gotland under juni och augusti. Under 2010 har en mer riktad inventering av pantersköldbaggen utförts. Resultaten från denna pilotundersökning av sköldbaggar på krissla är preliminär. Den tyder ändå på att rostsköldbaggen (Cassida ferruginea) som tidigare inte setts på Gotland på 80 år har en gynnsam situation på Gotland. Två lokaler hittades redan 2008, åtta lokaler påträffades 2009 och ytterligare en 2010, spridda över större delen av ön. Av svartbent sköldbagge (Cassida murraea), som inte setts på Gotland sedan 1800-talet, påträffades överraskande ett exemplar 2009 i Kräklingbo. Arten kunde inte hittas igen 2010 och är troligen mycket sällsynt.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2010_19&context=30

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 VISBY

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss