Spindlar i rikkärr på Gotland 2006

Spindelfaunan i rikkärr på Gotland har undersökts under perioden maj-oktober 2006. Nio olika områden undersöktes med hjälp av fallfällor. De flesta rikkärren är s.k. källkärr med rik flora. Påverkan i form av hävd (bete) skiljer sig betydligt mellan de undersökta kärren. Totalt har 4 655 individer artbestämts fördelat på 128 spindelarter. Av dessa arter är 95 arter regelbundet funna i våtmarker som kärr och mossar. De övriga arterna är ofta mer strikt bundna till skog och torrare habitat som gränsar till kärren. Under perioder då kärren torkat så har dessa arter med stor sannolikhet rört sig ut i kärret.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2007
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2007_15&context=30

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 VISBY

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss