Risk för gräsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Blåklocksandbi - en bevarandebiologisk utvärdering

Blåklocksandbiet Andrena curvungula (Hymenoptera: Andrenidae) är ett parant, 12-14 mm långt, vitbandat vildbi som beskrevs för vetenskapen från Sverige. Arten är specialiserad till pollensamling från klockor (Campanula-arter). I Rödlista 2000 klassades arten som EN, starkt hotad. Föreliggande rapport är resultatet av ett omformat uppdrag från Länsstyrelsen på Gotland att producera ett åtgärdsprogram för blåklocksandbiet i Sverige. Arbetet utfördes genom stegvis och slutligen integrerad utvärdering av totala fakta från skrivna källor, historiska belägg och inventering i fält av aktuell status hos kända populationer i landet. Resultatet visade att Skåne och Gotland är de enda län med verifierad förekomst.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2005
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2005_2&context=30

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 VISBY

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss