Vattenkemi i gotländska vattendrag och referenssjöar

På uppdrag av Länsstyrelsen i Gotlands län har Institutiionen för miljöanalys vid SLU gjort en utvärdering av vattenkemiska data från länets program för samordnad recipientkontroll (SRK) i vattendrag för perioden 1988-2003. I uppdraget ingick också utvärdering av de två nationella referensvattendragstationerna Liffedarve i Västergarnsån och Hörsne i Gothemsån samt de två nationella referenssjöarna Horsan och Bästeträsk. Utvärderingen omfattar bedömning av tillstånd och förändring i tiden av vattenkemiska förhållanden i totalt 13 vattendrag och 2 sjöar. Längs de större vattendragen har data för flera provtagningssationer använts för att påvisa eventuella olikheter inom huvudavrinningsområdet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2004
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2004_5&context=30

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 VISBY

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss