Nedfallet av tungmetaller på Gotland 2000 - en undersökning av tungmetaller i väggmossa

Nedfallet av tungmetaller inom Gotlands län har undersökts genom att analysera metallinnehåller i markväxande mossor. Provtagningen utfördes år 2000 och speglar nedfallet under de närmast föregående två till tre åren. Resultatet presenteras i form av koncentrationskartor. Metallbelastningen inom länet bestäms till stor del av långspridda luftföroreningar och inga lokala föroreningskällor av större betydelse har kunnat påvisas. Däremot förefaller stoftflykt från bland annat jordbruksmark att kunna bidra till lokalt något förhöjda metallhalter.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2003
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2003_2&context=30

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 VISBY

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss