Miljöfarlig verksamhet inom Visby-Vibble vattenskyddsområde

Miljö- och hälsoskyddskontoret och Gatukontoret i Gotlands kommun samt Livsmiljöenheten vid Länsstyrelsen Gotlands län, har genomfört ett gemensamt projekt i form av en inventering av miljöfarlig verksamhet vid företag och enskilda hushåll inom inre och yttre vattenskyddsområde utanför Visby, sommaren 1996. Denna inventering och kartläggning omfattande enskilda avlopp och brunnar, förekomst och förvaring av kemikalier, oljecisterner, gödselhantering, upplag och täkter. De inventerade miljöfarliga verksamheterna, samt ett antal slukhål i området, koordinatsattes. Arbetet bestod i inhämtning av arbetsmaterial i arkiv och studier av tidigare inventeringar. Därefter följde en inventering i fält, där ansvarig person intervjuades om de miljöfarliga verksamheterna.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1996
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_1996_3&context=30

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss