Inventering av miljöfarlig militär verksamhet på Gotland

Länsstyrelsen har under våren/sommaren 1994, i samverkan med lokala militära myndigheter, genomfört en inventering av de miljöfarliga fredsverksamheter som bedrivs i försvarsmaktens regi på Gotland. Inventeringen omfattade totalt 41 anläggningar av vilka 32 besöktes. Erfarenheterna från anläggningsbesöken visar att miljötillståndet för den militära verksamheten i stort är gott. Under 1995 kommer i stort sett all militär fredsverksamhet på Gotland att genomgå tillståndsprövning enligt miljöskyddslagen. Önskemål från länsstyrelsens sida på miljöförbättrande åtgärder kommer att preciseras i dessa förestående tillståndsprövningar.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1995
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_1995__2&context=30

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 VISBY

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss