Äldre grundvattendata. En jämförande studie 1950-tal och 1994.

Rapporten belyser möjligheten att använda ett äldre arkivmaterial som referens till pågående och kommande miljöövervakningsprogram avseende grundvattenkvaliteten i Gotlands län. Arkivmaterialet benämnt "Generalplaneutredning för vattenförsörjning och avlopp, Gotlands län", utgörs av en större grundvattenundersökning utför under åren 1949-1953.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1994
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Klimat
  • Miljö
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_1994__1&context=30