Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fler nyanlända nu när ukrainare kan folkbokföra sig

Postlåda vid ett staket.

Antalet nyanlända som kan anvisas till Gotland under 2024 höjs från 20 till 109 efter en revidering av regeringen. Anledningen är att ukrainare som har haft uppehållstillstånd i mer än två år nu kan folkbokföra sig i Sverige. De flesta ukrainare som anvisas till Gotland bor redan här.

Europeiska unionens råd har förlängt det tillfälliga skyddet för ukrainare med ytterligare ett år, till den 4 mars 2026. I och med det kan personer som har uppehållstillstånd i Sverige genom massflyktsdirektivet nu folkbokföra sig här. Det i sin tur innebär att de inte längre omfattas av lagen om mottagande av asylsökande, utan omfattas nu av regelverken som gäller för nyanlända.

Regeringen har därför reviderat antalet nyanlända som respektive län ska ta emot under 2024. För Gotlands del höjs antalet från 20 till 109. Majoriteten av de ukrainare som anvisas till Gotland genom det nya länstalet bor redan i kommunen.

För ukrainare som folkbokför sig i Sverige innebär det fler rättigheter och att de omfattas av andra förmåner, som till exempel rätten till etableringsersättning i stället för dagsersättning för asylsökande och socialförsäkringsförmåner.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss