Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ulf Smedberg är Månadens klimathjälte

Fronten på en traktor som rensar släke på en strand.

Ibland finns det åtgärder som bidrar med flera synergieffekter. Det Ulf Smedberg sysslar med är just en sådan: bra både för klimatet, livsmedelsproduktionen, Östersjön och turismen. Därför har Ulf Smedberg i juni fått utmärkelsen Månaden klimathjälte på Gotland.

Ulf Smedberg brinner för att ta hand om det som många kanske tycker är skräp från havet – den illaluktande svarta släken. År efter år samlar han med sina maskiner upp det från Gotlands stränder – till glädje för många badgäster. Men det är inte bara badande gotlänningar och turismen som gynnas.

Att samla upp och låta släken avvattna och kompostera en bit bort från stranden gör även att betydligt mindre metan avgår än om det hade legat kvar i vattenbrynet. Metan är en stark växthusgas. Räknat per utsläppt ton och i ett 100-årsperspektiv bidrar exempelvis metan 28 gånger mer till växthuseffekten än koldioxid.

– Att minska alla typer av växthusgaser är viktigt i klimatarbetet. Metanavgångar utgör drygt 10 procent av Sveriges territoriella växthusgasutsläpp, säger Agneta Green energi- och klimatsamordnare på länsstyrelsen och sitter i juryn som utser månadens klimathjälte.

Efter att släken avvattnats och förkomposterats i 2-3 månader används den som jordförbättring på åkermark, och tillför då värdefull näring och mullämnen. Näring försvinner annars varje år från våra marker med skördade grödor, och kan även föras vidare ut i havet via dränering, vilket på sikt utarmar jorden. Detta har lett till att våra grödor över tid har fått ett sämre innehåll av mikronäringsämnen. Eftersom sjögräs och alger tar upp mycket mikronäringsämnen från havet kan släke spela en viktig roll i att återföra näring från havet till åkrarna. Det minskar också behovet av andra gödningsmedel och minskar därmed risken för övergödning av Östersjön.

En aspekt som ofta lyfts när man pratar om släke är att det kan innehålla tungmetaller som vi människor inte vill få i oss. Sjögräs och alger kan ta upp tungmetaller precis som de tar upp nyttiga näringsämnen, men halterna är i regel låga och varierar mellan olika arter. Ålgräs innehåller exempelvis något högre halter kadmium än alger och andra arter men oftast innehåller släken en blandning av arter och halten av kadmium innebär då inte någon risk.

– Det är svårt för grödor att ta upp just kadmiumet som kan komma med släke, eftersom det är bundet i sulfidform och då otillgängligt för växterna. Halter av kvicksilver, bly och andra tungmetaller är försvinnande små och inte heller något att oroa sig för. Däremot fungerar släke lite olika på olika jordar och grödor tar upp näringsämnen olika. Potatis och rosor kan exempelvis vara känsliga för det salt som kommer med släke, säger Ulf Smedberg.

Det Ulf Smedberg med samarbetspartners gör med våra gotländska stränder skapar många mervärden. Just nu rensas 25-30 km strand, men det finns många fler stränder som skulle behöva rensas.

Om Månadens klimathjälte

Priset Månadens klimathjälte har tagits fram inom kampanjen Gotland ställer om, en folkbildningskampanj som syftar till att öka kunskapen om energi- och klimatfrågor på ön.

Tävlingen pågår året ut. Vill du nominera någon till priset? Skicka ett mejl till energicentrum@gotland.se med rubriken ”Månadens klimathjälte” och ange vem du vill nominera och varför.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss