Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fortsatt underskott på bostäder kan påverka den regionala utvecklingen på Gotland

Villaområde med hus i bakgrunden och ett utegym i förgrunden. En pojke hänger i en stång i utegymmet.

Den regionala bostadsmarkandsanalysen för 2024 är klar.

Det finns en stor osäkerhet kring hur bostadssituationen på Gotlands kommer att utvecklas framöver. Detta till följd av omvärldsläget och utvecklingen i ekonomin. Det är en av iakttagelserna som kan göras i årets regionala bostadsmarknadsanalys.

Länsstyrelsen gör årligen en bostadsmarknadsanalys som baseras på Region Gotlands svar i Boverkets årliga bostadsmarknadsenkät, kompletterat med statistik från Statistiska centralbyrån med flera. Nu är årets bostadsmarknadsanalys klar och den visar bland annat att för första gången sedan 2013 har folkmängden i länet minskat.

Rysslands invasion av Ukraina har lett in Sverige i en lågkonjunktur med ökade räntor, högre produktionskostnader och sjunkande bostadspriser som följd. Det gör att byggföretagen inte har råd att bygga i samma utsträckning som innan, utan måste prioritera bort och skala ner sitt byggande. För Gotlands medför det att det fortsatt råder underskott på bostäder. Framför allt för särskilda grupper som unga, studenter, nyanlända, äldre och personer med funktionsnedsättning.

Lågkonjunkturen och de ökade priserna har en direkt påverkan på befolkningens möjligheter att ta del av de bostäder som finns på marknaden på ön, de ökade räntorna och kostnaderna slår särskilt hårt mot grupper med lägre inkomst.

Trots befolkningsminskningen i årets rapport är Gotland ett attraktivt län, och en plats som många vill bo på. Bostadsbristen får negativa konsekvenser för kompetensförsörjningen till ön vilket kan påverka den regionala utvecklingen ur ett tillväxtperspektiv där god kompetens går förlorad när jobbsökande inte hittar bostäder på ön. Köpstarka fritidshusköpare gör att priserna på många bostäder skjuter i höjden och skapar en svår situation där en stor del av bostadsbeståndet bara utnyttjas under en del av året. Det är därför viktigt att hitta en lösning där både bostadsförsörjningen och besöksnäringen på ett bra sätt kan samexistera med varandra.

Rapporten i sin helhet

Regional bostadsmarknadsanalys 2024 - Gotland Pdf, 1 MB.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss