Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Bingan IF är Månadens klimathjälte

En enhällig jury bestående av Länsstyrelsen i Gotlands län, Energicentrum Gotland, Gretas Gamlingar och Coop Gotland har utsett Månadens klimathjälte för maj månad. Utnämningen går till Bingan IF i Bingeby i Visby.

I tuffa ekonomiska tider skapar Bingan IF genom initiativet Bingan Rullar en möjlighet för dem som saknar ekonomiska förutsättningarna att införskaffa en cykel eller kunskapen att mecka och fixa med cyklar. De köper och samlar in begagnade cyklar för att sedan erbjuda gratis cyklar till behövande. Föreningen utför också enklare reparationer. De vill ge möjlighet för alla att själva kunna se över, reparera och vårrusta de cyklar man kanske har, men inte har resurser för att laga. På så sätt skapar initiativet också en mötesplats som överbrygger generationsgränser.

Föreningen strävar efter att bidra med kunskap och ett hållbarhetsperspektiv, samtidigt som de betonar vikten av att få göra sin röst hörd.

– Det är viktigt att lära av varandra. Alla har inte möjligheten eller kunskapen att förflytta sig på ett hållbart sätt. Genom att utbyta kunskap och erfarenheter över generationsgränserna kan vi komma långt, säger Fredrik Isakson, en av grundarna till föreningen.

Föreningens förhoppning är att i framtiden kunna erbjuda möjligheter att även reparera möbler, kläder och mycket mer.

– Det är inte många som reparerar och återanvänder saker idag, säger Fredrik Isakson.

På så sätt menar juryn att Bingan IF bidrar till ett mer hållbart samhälle med fler cyklister och att initiativet är ett lokalt exempel som bidrar till FNs globala hållbarhetsmål. Därför går utmärkelsen som Månadens klimathjälte för maj 2024 till Bingan IF.

Priset Månadens klimathjälte har tagits fram inom kampanjen Gotland ställer om, en folkbildningskampanj som syftar till att öka kunskapen om energi- och klimatfrågor på ön. Tävlingen pågår året ut.

Vill du nominera någon till priset? Skicka e-post till energicentrum@gotland.se med rubriken ”Månadens klimathjälte” och ange vem du vill nominera och varför.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss