Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Tidigare okänd fornborg hittad under promenad

Till vänster syns en man och en tax i ett skogslandskap. Till höger en topografisk karta med en pil som pekar mot ett upphöjt område.

Ny Björn med taxen Britta, foto: Ny Björn Gustafsson. På kartan till höger framträder vallen tydligt. Vallen går i en bågform på östra sidan om höjden där det inte är någon klintkant. Bakgrundskarta: © Lantmäteriet Geodatasamverkan.

Under en promenad i Lummelunda tillsammans med sin hund gjorde arkeolog Ny Björn Gustafsson ett ovanligt fynd. I terrängen framträdde en tidigare okänd och oregistrerad fornborg. Länsstyrelsen har nu besiktigat nyfyndet och registrerat det i Fornsök.

Gotland har fram tills nu haft 85 registrerade fornborgar i Fornsök. Därtill vet vi att ett antal odlats bort, så det ursprungliga antalet har varit något högre. De flesta fornborgar registrerades under fornminnesinventeringen på 1930-90-talet. Endast några få har tillkommit under 2000-talet, och det är mycket ovanligt med nyfynd.

Nyligen uppdaterade Lantmäteriet sina höjddata för norra Gotland med förbättrad upplösning i terrängmodellen. Arkeologen Ny Björn Gustafsson och hans tax Britta är ofta ute på fritiden och söker efter oregistrerade fornlämningar med dessa data som underlag.

– Det är alltid kul att hitta nya forn- och kulturlämningar. De har ju givetvis legat där de ligger i hundratals år - men genom att identifiera dem så får vi alla en bättre förståelse av hur landskapet nyttjades under äldre tider. En fornborg är ju dessutom en rätt speciell lämning som har mycket att berätta, om man bara lyssnar på rätt sätt, säger Ny Björn Gustafsson.

Mer information om nyfyndet i Fornsök Länk till annan webbplats.

Taxen Britta har fått smeknamnet forntaxen av Ny Björns kollegor. Det började egentligen som ett aprilskämt, men namnet är inte helt opassande.

– Hon har redan besökt fler fornlämningar än många människor klarar på en livstid - för att inte tala om alla de nyhittade där hon (nästan) varit först på plats. Fast kommer det en hare förbi så blir det förstås livat på ett annat vis - det finns gränser även för forntaxar ..., säger Ny Björn Gustafsson.

Fornborg är ett samlingsnamn som omfattar en mängd olika vallanläggningar från förhistorisk tid, på Gotland företrädesvis från järnålder (men någon datering finns även för bronsålder). En del är belägna på höjder, ofta med vallar på de sidor som inte haft naturligt skyddande stup. Andra är belägna i låg terräng, på flacka höjder eller nära våtmarker. En del kan sannolikt knytas till en kontroll- och försvarsorganisation, medan andra kan ha fungerat som samlingsplatser eller ha haft helt andra funktioner. Några hyser också lämningar som gravar eller husgrunder.

– Funktionen har varit varierad, och kan också ha varierat över tid. Varje fornborg behöver tolkas utifrån den lokala topografin, kulturlandskapet och arkeologiska data. En av landets största fornborgar är Torsburgen som också är en av Länsstyrelsens besöksplatser, säger Daniel Langhammer, handläggare på Länsstyrelsen i Gotlands län.

Vill man besöka den nya fornlämningen kan man passa på att njuta av Björkume naturreservat och den närbelägna Klintkustleden.

Björkume naturreservat

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss