Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nytt stöd för restaurering av ängsmark, betesmark och hamlade träd

Två gotlandsfår vid en enbuske på ett fält.

Nu finns ett nytt stöd att söka för att restaurera värdefulla marker som tidigare varit ängs- och betesmark och träd som tidigare beskurits kraftigt genom hamling. Syftet är att bevara och återställa biologisk mångfald.

De senaste hundra åren har det svenska landskapet genomgått stora förändringar som har medfört en markant nedgång av mängden ängsmark, betesmark och hamlade träd. Dessa marker och träd är viktiga livsmiljöer för rödlistade växt- och djurarter. Naturvårdsverket har därför tagit fram ett stöd för restaurering.

Länsstyrelsen i Gotlands län har fått 419 000 kr att fördela, som ska gå till att återställa marker och träd under 2024. Den som söker stöd kan få upp till 70 procent av kostnaderna för att genomföra åtgärderna.

– Både små och stora åtgärder är viktiga för att få tillbaka de gamla markerna som växt igen under 1900-talet, säger Gustav Pettersson, handläggare av stödet på Länsstyrelsen i Gotlands län.

Stödet kan sökas av företag, stiftelser, föreningar, organisationer och kommunala bolag till och med den 11 augusti 2024. Den som söker måste äga marken där åtgärder ska göras eller ha markägarens tillstånd.

För mer information och ansökan:

Bidrag för åtgärder i ängs- och betesmarker

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss